DORA ФЛАУЪР

  • Brand: DORA
21,10 лв.

ТЕЧЕН ТОР - БИОСТИМУЛАТОР ЗА ЦЪФТЕЖ И ПЛОДОБРАЗУВАНЕ

Цялостна комбинация от аминокиселини с растителен произход, получени чрез ензимна хидролиза на растителни протеини, и микроелементи с високо стимулиращо действие на всички видове култури.

- ПОДОБРЯВА ЦЪФТЕЖА

- СТИМУЛИРА ОБРАЗУВАНЕТО НА ЗАВЪРЗ

- ПОВИШАВА ФЕРТИЛНОСТТА НА ПОЛЕНА

- НАМАЛЯВА СЛЕДЦЪФТЕЖНОТО ОКАПВАНЕ НА ПЛОДОВЕТЕ

- РАЗКРИВА ПОТЕНЦИАЛА НА СОРТОВЕ ЗА РАЗМЕРА И КАЧЕСТВОТО НА ПЛОДОВЕТЕ

ГАРАНТИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ:

L-Аминокиселини: 12% w/w (154 г/л)

Азот (N) общо: 2,0 % w/w (25 г/л)

Азот (N) органичен: 2,0% w/w (25 г/л)

Фосфор (P2O5): 10% w/w (127 г/л)

Калий (K2O): 10% w/w (127 г/л)

Бор /B/ етаноламин: 3,0% w/w (38 г/л)

Молибден /Мо/: 0,3% w/w (3,80 г/л)

рН 7,0-8,0; плътност 1,27 кг/л

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА: листно / почвено 2-5 ml/l

Подходящ за всякакви програми за торене. Може да се прилага чрез всички системи за напояване.

КУЛТУРА ОБРАБОТКА ДОЗА НАЧИН на ПОЛЗВАНЕ
ОВОЩНИ ДЪРВЕТА, ЛОЗЯ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ЛИСТНО

2 мл/л вода

100-200 мл/дка

2-3 приложения: преди цъфтежа с интервал от 15-20 дни
ПОЧВЕНО

5 мл/л

500 мл/дка

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ЯГОДОПЛОДНИ ЛИСТНО

2 мл/л вода

200 мл/дка

1-2 приложения: преди цъфтежа с интервал от 15-20 дни
ПОЧВЕНО 300-500 мл/дка
ПОЛСКИ КУЛТУРИ ЛИСТНО 100-200 мл/дка 1 приложение: преди цъфтеж / цъфтеж

Смесим с повечето продукти за растителна защита, препоръчително предварително да се направи тест за смесимост. Когато се използва ДОРА ФЛАУЪР като част от растително защитната програма при разтваряне се спазва следния ред:

1. ВОДА - 2. ДОРА СТАРТЕР - 3. ПЕСТИЦИД

 

СЪХРАНЕНИЕ: при температура 5-35 С

ТРАНСПОРТИРАНЕ: Не се изисква специални условия при транспорт

 

Similar products

body, h1, h2, { font-size: 41px; } body, h2, { font-size: 40px; }