ДОРА N40 - 20 L

 • Марка: DORA
217,00 лв.

ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР

ДОРА N40 е тор в течна форма с балансирано общо съдържание на азот 40%. Може да се прилага по време на цялата вегетация на културите.

Азотът стимулира и регулира много жизненоважни процеси на растеж на растенията, основен компонент на хлорофила, молекулата чрез която растенията използват енергията и слънчевата светлина при фотосинтезата и за производство на захари. Освен това е основен компонент на аминокиселините, градивните елементи на протеините, ферменти и др.

ГАРАНТИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ:

Азот (N) общо: 40,0% w/v (520 г/л)

Нитратен азот: 11,0% w/v (143 г/л)

Амонячен азот: 11,0% w/v (143 г/л)

Амиден азот: 18,0% w/v (234 г/л)

 • Съдържа три форми на азот — амидна, амониева и нитратна, което предполага по-равномерно и продължително отдаване на активното вещество и намалява процента на денитрификацията
 • Значително по-ниски загуби от излитане дори при липса на оптимална влажност поради незначителното изпарение, дължащо се на съставната му формула и високото относително тегло — загубите на азот с около 30% по-малко спрямо амониевия нитрат и карбамида
 • По-равномерно и качествено разпръскване и по-бърз ефект от торенето
 • Максимално използване на активното вещество дори при високи температури, без да е нужно влагане в почвата
 • Неутралност по отношение на окисляване на почвата. Карбамидът, който под влияние на уробактериите в почвата се амонифицира до амониев карбонат, предизвиква алкална реакция и неутрализира киселата реакция на нитратния азот
 • Запазва качествата си, независимо от периода на съхранение
 • При комбинирано внасяне с хербициди за запечатка се реализира икономия до 20% на гориво поради факта, че се комбинира торене с растителна защита
 • Гарантира сигурност при употреба — не е пожароопасен, взривоопасен или токсичен
 • Може да се транспортира и съхранява във всички видове цистерни и съдове от неръждаема стомана или изкуствен материал, които са изправни
 • Може да се комбинира с мероприятията по растителна защита и е съвместим за използване при капково напояване и всякакви типове напоителни системи без да запушва филтрите и частите на системата

ДОРА N40 е мощен стимулатор на вегетативния растеж, спомага за повишаване на добиви.

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА: листно / почвено 1-6 ml/l

Подходящ за всякакви програми за торене. Може да се прилага чрез всички системи за напояване.

КУЛТУРА ОБРАБОТКА ДОЗА НАЧИН на ПОЛЗВАНЕ
ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ ЛИСТНО

200-300 мл/дка

2-3 третирания от фаза братене до флагов лист / преди или след цъфтеж /, интервал между третирания 20-30 дни
ОВОЩНИ ДЪРВЕТА, ЛОЗЯ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ЛИСТНО

1,5-2,0 мл/л вода

150-200 мл/дка

2 приложения: в началото на вегетацията, по време на активния растеж на културата /преди или след цъфтеж / 
ЗЕЛЕНЧУЦИ, ЯГОДОПЛОДНИ ЛИСТНО

1,5-2,0 мл/л вода

150-200 мл/дка

2-3 приложения: в началото на вегетацията, по време на активния растеж на културата /преди или след цъфтеж / 
ТРЕВИ И ТРЕВНИ СМЕСИ ЛИСТНО 100-200 мл/дка периодично по време на активен вегетативен растеж
ПОЧВЕНО 400-600 мл/дка /чрез капково напояване, гравитачно и др. / няколко третирания по време на на активен вегетативен растеж

Смесим с повечето продукти за растителна защита, препоръчително предварително да се направи тест за смесимост. 

СЪХРАНЕНИЕ: при температура под 30 С.

ТРАНСПОРТИРАНЕ: Не се изисква специални условия при транспорт.

ОПАКОВКА: 20 L

Подобни продукти

body, h1, h2, { font-size: 41px; } body, h2, { font-size: 40px; }