ПЛАНТАГРА

17,40 лв.

Микробиален тор 

 

Плантагра е с добре балансирана микробиологична композиция на органично-минерална база с имобилизирани ензимни системи и живи клетки на полезни за растенията гъби, бактерии и други микроорганизми.

ХИМИЧЕН СЪСТАВ: Воден разтвор на хуминови киселини – най-малко 3 % сух остатък, съдържание на хумосоподобни субстанции не по-малко от 1,5 %.

МИКРОБИОЛОГИЧЕН ИНОКУЛАТ: Bacillus subtilis, Pseudomonas putida, Trichoderma harzianum, с общ CFU 10 /ml

Oсигурява естествена защита на семена, разсади, резници и посеви на изключително широк спектър от селскостопански култури. Подпомага усвояването на хранителните вещества от почвата и допълва храненето на растенията.

Съдържанието на подвижни (усвояеми) калиеви съединения се увеличава с 30-40%, съдържанието на мобилен фосфор се увеличава с 20-40%, общото съдържание на азот се увеличава с 20-30%.

Ползи за растенията:

 • увеличен добив от 10% до 50% при различните видове култури
 • подобрена кълняема енергия и процес на поникване на семената
 • развитие на здрава и стабилна коренова система
 • ускорен интензитет на фотосинтеза и обмена на веществата
 • по-кратки сроковете на узряване
 • повишена способността за адаптация на растенията към изменения в климата
 • възпрепятства развитието на редица заболявания
 • допринася за по-ранно покълнване на разсада на култивираните билки, за по-високата му издръжливост и за по-изобилен цвят
 • ускорява растежа на вегетативната маса и подсилва кореновата система
 • възстановява естествения тревостой, засилва продуктивността и дълготрайността му
 • подкрепя устойчивостта на младите люцернови посеви и увеличава добива

Влияние на почвата:

 • предотвратява деградацията
 • подобрява структурата
 • намалява процесите на ерозия
 • осигурява постепенно натрупване и възстановяване на хумуса
 • ускорява почвеното възстановяване и плодородието
 • подобрява водния баланс, повишава пропускливостта и показателите за задържане на вода
 • активира поглъщането на хранителни вещества от почвата: N, P, K, Cu, Zn, Mn, B, Fe, Mo, Mg, Ca, Sе
 • повишава катионния обмен на почвата.

Кога ПЛАНТАГРА е особено подходяща?

 • алкални почви с ниско съдържание на желязо
 • песъчливи, глинести почви с ниско органично вещество (хумус)
 • кисели, подзолисти почви с ниско съдържание на хумус
 • солени почви
 • варовити почви
 • почви замърсени с тежки метали

ПРИЛОЖЕНИЕ: Прилага се като допълнителен хранителен разтвор за листно и почвено подхранване и третиране на семена, луковици и корени.

Листното третиране се прави посредством пръскачка или разпръсквач по време на вегетационния период на растенията, като се пръскат до 3-4 пъти. Разтворът трябва да покрие всички надземни части на растението.

Почвено третиране – с пръскачка или други устройства за напояване, 2-3 пъти. Може да се смесва с други торове.

Третирането на семена, луковици и корени става чрез потапяне или накисване на посадъчния материал в разтвора.

ОСОБЕНИ ИЗИСКВАНИЯ: Да се избягва смесване с бордолезов разтвор и препарати на базата на меден оксихлорид 

ДОЗИ: 1-1,2 мл/л разтвор или 50 – 150 мл/л/дка.

Продуктът няма карантинен срок и е безвреден за пчели

РЕЗУЛТАТИ: Повишава протеиновото и масленото съдържание на полските итехническите култури. Повишава братенето при житните култури. Активизира микробиологичните процеси в кореновата зона и подобрява минералното хранене на растенията. Повишава устойчивостта срещу патогени и суша. 

СЪХРАНЕНИЕ: Продуктът е практически неотровен и не съдържа вредна микрофлора.  Да се съхранява в помещения без пряка слънчева светлина при плюсова температура, далеч от достъп на деца и животни, отделно от хранителни продукти и фуражи.

СРОК на ГОДНОСТ: 3 години

Рег. № в БАБХ: 522/24.03.2021

Производител: Центърът за научноизследователска и развойна дейност „РОМБ” ООД 

Подобни продукти

body, h1, h2, { font-size: 41px; } body, h2, { font-size: 40px; }