МИКРОБТИМА НИТРОСКАЙ

16,20 лв.

Mикробиален тор за поддържане на азотния баланс в почвата.

 
  • Получавате 13 лв субсидия на декар
  • Намалявате разходи на азотно торене
  • С внасяне на тор активизирате и подпомагате микробиологичните процеси в почвата

Съдържа свободно живеещи бактерии Azotobacter vinelandii (общ CFU 108/ml), които фиксират молекулния азот във въздуха, превръщайки го в достъпна за растенията форма.

Като източниците на азот могат да се използват нитрати, амониеви йони и аминокиселини. Оптималното pH за растеж и фиксиране на азот е 7,0-7,5, бактерията може да расте в диапазона на pH от 4,8 до 8,5.
Процесът на азотфиксация е енергозависим и изисква приток на енергия. Azotobacter получава енергия с помощта на органичните съединения. 

За растеж бактериите от род Azotobacter се нуждаят от фосфор, калций и микроелементи, особено молибден и желязо.

При използване на продукти, съдържащи микроорганизми, препоръчително комбинирано приложение с торове съдържащи органично вещество: EKOFUS, ПЛАНТАГРА, Дора и микроелементи: FEROVIT, CITOVIT.
 
Доказано е, че активните култури на Azotobacter свързват 10-20 mg азот на 1 g консумирана органична материя, което на практика означава използване средно с 10% по-малко азотни торове.

Фиксирането на азот от свободно живеещи бактерии е от съществено значение в почвите, тъй като води до натрупване на азот в тях. Установено е, че в обработваемите почви на умерения климатичен пояс годишно постъпват от 26 до 86 kg/ha азот от свободно живеещи азотфиксатори. Трябва да се вземе предвид, че ефективността на азотфиксацията далеч не е еднаква при различна растителност. Така че, в добре обработени почви с ориз, фиксирането на азот достига особено високо ниво и протича със средна скорост от 45–80 kg/ha азот на година, а понякога дори до 330 kg/ha азот на месец. В същото време под пшеница и царевица, отглеждани на червени почви, се фиксират съответно около 20 и 10 kg/ha азот годишно.

Също така, представителите на рода Azotobacter синтезират някои биологично активни вещества, включително фитохормони, като ауксини, като по този начин стимулират растежа и развитието на растенията.
 
Екзополизахаридите, произведени от микроорганизмите в процеса на живот, допринасят за самопречистването на замърсени с тежки метали почви.
 
Някои представители на род Azotobacter също са способни на биоразграждане на някои хлорсъдържащи ароматни съединения, използвани като пестициди, които имат мутагенен и канцерогенен ефект и са ксенобиотици и замърсители.
 
Начин на приложението: почвено, третиране на семена, луковици, грудки: 2-3 мл/л. Почвено приложение препоръчително през месец с основно подхранване.

200 мл/дка почвено.

Подобни продукти

body, h1, h2, { font-size: 41px; } body, h2, { font-size: 40px; }