ПЛАНТАГРА AC1

15,90 лв.

за ПОЛСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ

Плантагра е с добре балансирана микробиологична композиция на органично-минерална база с имобилизирани ензимни системи и живи клетки на полезни за растенията гъби, бактерии и други микроорганизми.

ХИМИЧЕН СЪСТАВ: Воден разтвор на хуминови киселини – най-малко 3 % сух остатък, съдържание на хумосоподобни субстанции не по-малко от 1,5 %.

МИКРОБИОЛОГИЧЕН ИНОКУЛАТ: Bacillus licheniformis, B. subtilis, B. pasteurii, Pseudomonas putida, Trichoderma viride, T. Harzianum, с общ CFU 10 /g

ПРИЛОЖЕНИЕ: Прилага се като допълнителен хранителен разтвор за листно и почвено подхранване и третиране на семена, луковици и корени.

Листното третиране се прави посредством пръскачка или разпръсквач по време на вегетационния период на растенията, като се пръскат 3-4 пъти. Разтворът трябва да покрие всички надземни части на растението.

Почвено третиране – с пръскачка или други устройства за напояване, 2-3 пъти. Може да се смесва с други торове.

Третирането на семена, луковици и корени става чрез потапяне или накисване на посадъчния материал в разтвора.

 

ОСОБЕНИ ИЗИСКВАНИЯ: Да се избягва смесване с бордолезов разтвор и препарати на базата на меден оксихлорид

ДОЗИ: 1-1,2 мл/л разтвор или 50 – 150 мл/л/дка.

Продуктът няма карантинен срок и е безвреден за пчели

РЕЗУЛТАТИ: Повишава протеиновото и масленото съдържание на полските итехническите култури. Повишава братенето при житните култури. Активизира микробиологичните процеси в кореновата зона и подобрява минералното хранене на растенията. Повишава устойчивостта срещу патогени и суша. Използването му е предпоставка за увеличаване на добивите до 20%.

СЪХРАНЕНИЕ: Продуктът е практически неотровен и не съдържа вредна микрофлора.  Да се съхранява в помещения без пряка слънчева светлина при плюсова температура, далеч от достъп на деца и животни, отделно от хранителни продукти и фуражи.

СРОК на ГОДНОСТ: 3 години

Рег. № в БАБХ: 2021

Производител: Центърът за научноизследователска и развойна дейност „РОМБ” ООД 

Подобни продукти

body, h1, h2, { font-size: 41px; } body, h2, { font-size: 40px; }