МИКРОБТИМА ПРОТЕКТ

5,90 лв.

Течен микробиален тор, модифициращ кореновата зона и повишаващ кореновата маса, специално разработен за използване при всички хранителни и растителнозащитни програми за всички видове растения.

Повечето микробиални торове и препарати за биоконтол на фитопатогени и вредители представени от монокултура - бактерия или гъба във формата живи организми, често с остатъци на културална среда, върху която се култивира в производството. Остатъци от културална среда в търговски препарати често се водят до замърсяване на продукта, както и до намяляване на количеството живи микроорганизми още по време на съхраняване.

Тези живи микроорганизми, които стигат до растение или почва, частично умират поради неблагоприятни условия за развитието, а също така при много висок фон на патогени защото не успяват да ги преборят в намалена концентрация, която идва още от загуба при съхраняването.

Уникалност на тора МИКРОБТИМА Протект е комплес от селектираните щамове на микроорганизмите, които в подукта се намират във висока концентрация на неактивна форма и отделени от културална среда. Това позволява напълно съхраняването, дори след отваряне на тор. След внасяне на тор в почвата или върху растения неактивна форма на микроорганизмите се превръща в активната и в пълна концентрация ефикасно действа върху патогените и вредители посредством конкуренция за екологична ниша, директен микопаразитизъм, както и чрез синтеза на метаболити, действащи като естествени антибиотици, спомагат за биоконтрола на фитопатогени: Monilinia, Alternaria, Cladosporium, Sclerotinia, Pythium, Fusarium, Aspergillus, Ralstonia, Phytophthora, Verticillium и други. 

Форма на микроорганизми в МИКРОБТИМА улеснява и повишава ефикасност от приложението.

Прилага се самостоятелно или като допълнение към хранителни и други разтвори за листно, кореново (почвено или хидропонно) третиране, както и за третиране на семена, луковици и разсад.

СЪСТАВ:

Микробиологичен инокулат, съдържащ бактерии и гъби: Trichoderma koningii, Trichoderma viride, Trichoderma harzianum, Trichoderma asperellum, Pseudomonas putida, Pseudomonas chlororaphis с общ CFU – до 108 бр.кл/мл

Химичен състав: N-0.39%; P-0.05%; K-0.05%; Ca-0.05%; Mg-0.05%; Na- 0.05%; C- 1,99 %

ПРИЛОЖЕНИЕ: Прилага се самостоятелно или като допълнение към хранителни и други разтвори за листно, кореново (почвено или хидропонно) третиране, както и за третиране на семена, луковици и разсад.

При листно и кореново третиране се прилага в доза 50-200 мл/дка или 1-1,2 мл/л, 2-4 пъти по време на вегетация.

За третиране чрез фертигация – 2 мл/л през 15 дни от прихващане на растението; при хидропонно култивиране – 2 мл/л хидропонен разтвор.

За третиране на семена, луковици и кореноплодни – като се добавя в разтворите за обеззаразяване в доза 3-8 мл/кг семена, луковици и кореноплодни

ДОЗИ: 1-1,2 мл/л разтвор или 50 – 150 мл/л/дка.

Продуктът няма карантинен срок и е безвреден за пчели

ОСОБЕНИ ИЗИСКВАНИЯ: Да се избягва смесване с бордолезов разтвор и препарати на базата на меден оксихлорид. Разклати преди употреба. ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА ПРИ ГЪБОПРОИЗВОДСТВО!

РЕЗУЛТАТИ: Продуктът спомага за развиване способността на кореновата система да образува симбиотични взаимоотношения с полезните гъби и бактерии, които водят до оптимизиране приема на хранителни елементи. Стимулира развитието на кореновата система, което би довело до подобряване на потенциала на растенията за усвояване на вода и хранителни вещества. По този начин се постига максимално развитие на корените – разклонения, коренова плътност, коренова маса, ефективност и оттам – оптимална реколта. Инокулираната микориза спомага за биологично разграждане на отмрелия коренов материал и осигурява по-добро хранене. Повишава сухоустойчивостта и жароустойчивостта на растенията,както и устойчивостта им към биотичен стрес. Увеличава добива до 20%. Подобрява цялостния хабитус на растенята. Повишава протеиновото и масленото съдържание.

Грижи за цялосния хабитус на Вашите растения с Микробтима ще доведе до подобряване на тяхното функциониране и постигане на оптимална реколта.

СЪХРАНЕНИЕ: Продуктът е практически неотровен и не съдържа вредна микрофлора.

Да се съхранява в помещения без пряка слънчева светлина при плюсова температура, далеч от достъп на деца и животни, отделно от хранителни продукти и фуражи.

СРОК на ГОДНОСТ: 3 години

Рег. № в БАБХ: 393/05.08.2019

Производител: Центърът за научноизследователска и развойна дейност „РОМБ” ООД 

Подобни продукти

body, h1, h2, { font-size: 41px; } body, h2, { font-size: 40px; }