DORA Amino Zn - 20 L

  • Марка: DORA
177,40 лв.

ТЕЧЕН ТОР - ПРЕДОТВРАТЯВА И КОРЕГИРА НЕДОСТИГ НА ЦИНК

DORA Amino Zn - хелатиран с лигносулфонови киселини /комплексиращия агент/ цинк по-бързо и по-ефективно прониква тъканите на растения. Комплексиращия агент увеличава повърхностния контакт и има адхезивен ефект /избягва се пресичане и е в състояние да избегне кристализация/. 

ГАРАНТИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ:

Цинк /Zn/: 7,0% w/v (85 г/л)

Цинк /Zn/ хелатиран: 7,0% w/v (85 г/л)

Хелатиращ /комплексиращия/ агент: Лигносулфонови киселини

рН 2,0-3,0; плътност 1,21 кг/л

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА: 

Подходящ за всякакви програми за торене. Може да се прилага чрез всички системи за напояване.

КУЛТУРА ОБРАБОТКА ДОЗА НАЧИН на ПОЛЗВАНЕ
ОВОЩНИ ДЪРВЕТА, ЛОЗЯ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ЛИСТНО

2,0-3,0 мл/л вода

200-300 мл/дка

2-3 приложения: по време на вегетативното развитие
ПОЧВЕНО

5,0 мл/л

500 мл/дка

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ЯГОДОПЛОДНИ ЛИСТНО

1,0-2,0 мл/л вода

100-200 мл/дка

2-3 приложения: по време на вегетативното развитие
ПОЧВЕНО 200-300 мл/дка
ПОЛСКИ КУЛТУРИ ЛИСТНО 150-250 мл/дка 2-3 приложения: по време на вегетативното развитие

Смесим с повечето продукти за растителна защита, препоръчително предварително да се направи тест за смесимост.

СЪХРАНЕНИЕ: при температура 5-35 С

ТРАНСПОРТИРАНЕ: Не се изисква специални условия при транспорт

 

Подобни продукти

body, h1, h2, { font-size: 41px; } body, h2, { font-size: 40px; }