Мониторинг на различни видове неприятели

Мониторинг на различни видове неприятели

Подреди по
Филтри
Марки
Цена
Приложи

Мониторинг на различни видове неприятели

Феромони и тяхното приложение в селското стопанство

 

Феромоните са химикали, използвани от насекоми, за да комуникират помежду си. Насекомите изпращат тези химически сигнали, за да привлекат партньори, да предупредят другите при опасност или да намерят храна.

Използването на феромони в интегрираното управление на вредителите започва с откриване на феромон, който променя поведението при хранене или чифтосфане. Използвайки специфични феромони, капаните могат да се използват за наблюдение на целеви вредители в селското стопанство. Чрез постоянно наблюдение на популация на целеви вид може да откриете нападение, в най-ранните етапи на развитието на популацията, което ще намали щетите върху растението и ще намали употребата на инсекцитиди.

 

Съществуват три основни приложения на феромоните в борбата с насекомите.

1. Най-често срещаното приложение е за наблюдение на популациите на насекоми, за да се определи дали те присъстват или отсъстват в дадена област или да се определи дали има достатъчно насекоми, за да се наложи третиране с инсектициди. Тази функция за наблюдение е част от програмите за интегрирано управление на вредителите (IPM). Мониторингът се използва широко в селското и горското стопанство, при контрола на битовите неприятели и при управлението на вредители в складове или дистрибуторски центрове.

2. Втора основна употреба на феромоните е масовото улавяне на насекоми с намерението да се премахнат голям брой насекоми от размножаващата се и хранеща се популация. Масовото намаляване на гъстотата на популацията на насекомите вредители в крайна сметка помага да се защитят ценни ресурси за човешка употреба.

3. Третият метод се стреми да обърка насекомите по време на чифтосване, за да намали бъдещите популации и се нарича прекъсване на чифтосването.

 

Нашите предложения


1.Феромонови капсули-примамки за мониторинг на неприятели по селскостопанските култури.
Феромоновите уловки за мониторинг се използват за:

- установяване появата на неприятелите;
- проследяване на сезонната динамика на летеж;
- прогноза и сигнализация във връзка с установяване на времето за третиране с растително защитни препарати.

 

2.Специализирани модели на стандартни и дигитални капани пригодени за улавяне на различни насекоми.


3. Умни приложения за управление на оранжерии.

 

Ние имаме решения срещу

 

body, h1, h2, { font-size: 41px; } body, h2, { font-size: 40px; }