МИКРОБТИМА ПРОТЕКТ 1l

50,40 лв.

Течен микробиален тор, модифициращ кореновата зона и повишаващ кореновата маса, специално разработен за използване при всички хранителни и растителнозащитни програми за всички видове растения. Прилага се самостоятелно или като допълнение към хранителни и други разтвори за листно, кореново (почвено или хидропонно) третиране, както и за третиране на семена, луковици и разсад.

СЪСТАВ:

Микробиологичен инокулат, съдържащ 11 щама бактерии и гъби: Trichoderma koningii, Trichoderma viride, Trichoderma harzianum,Glomus aggregatum, Glomus intraradices, Glomus mosseae, Rhizopogon amylopogon, Rhizopogon fulvigleba, Rhizopogon villosulus, Pseudomonas putida, Pseudomonas chlororaphis с общ CFU – до 108 бр.кл/мл

Химичен състав: N-0.39%; P-0.05%; K-0.05%; Ca-0.05%; Mg-0.05%; Na- 0.05%; C- 1,99 %

ПРИЛОЖЕНИЕ: Прилага се самостоятелно или като допълнение към хранителни и други разтвори за листно, кореново (почвено или хидропонно) третиране, както и за третиране на семена, луковици и разсад.

При листно и кореново третиране се прилага в доза 50-200 мл/дка или 1-1,2 мл/л, 2-4 пъти по време на вегетация.

За третиране чрез фертигация – 2 мл/л през 15 дни от прихващане на растението; при хидропонно култивиране – 2 мл/л хидропонен разтвор.

За третиране на семена, луковици и кореноплодни – като се добавя в разтворите за обеззаразяване в доза 3-8 мл/кг семена, луковици и кореноплодни

ДОЗИ: 1-1,2 мл/л разтвор или 50 – 150 мл/л/дка.

Продуктът няма карантинен срок и е безвреден за пчели

ОСОБЕНИ ИЗИСКВАНИЯ: Да се избягва смесване с бордолезов разтвор и препарати на базата на меден оксихлорид. Разклати преди употреба. ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА ПРИ ГЪБОПРОИЗВОДСТВО!

РЕЗУЛТАТИ: Продуктът спомага за развиване способността на кореновата система да образува симбиотични взаимоотношения с полезните гъби и бактерии, които водят до оптимизиране приема на хранителни елементи. Стимулира развитието на кореновата система, което би довело до подобряване на потенциала на растенията за усвояване на вода и хранителни вещества. По този начин се постига максимално развитие на корените – разклонения, коренова плътност, коренова маса, ефективност и оттам – оптимална реколта. Инокулираната микориза спомага за биологично разграждане на отмрелия коренов материал и осигурява по-добро хранене. Повишава сухоустойчивостта и жароустойчивостта на растенията,както и устойчивостта им към биотичен стрес. Увеличава добива до 20%. Подобрява цялостния хабитус на растенята. Повишава протеиновото и масленото съдържание.

Грижи за цялосния хабитус на Вашите растения с Микробтима ще доведе до подобряване на тяхното функциониране и постигане на оптимална реколта.

СЪХРАНЕНИЕ: Продуктът е практически неотровен и не съдържа вредна микрофлора.

Да се съхранява в помещения без пряка слънчева светлина при плюсова температура, далеч от достъп на деца и животни, отделно от хранителни продукти и фуражи.

СРОК на ГОДНОСТ: 3 години

Рег. № в БАБХ: 393/05.08.2019

Производител: Центърът за научноизследователска и развойна дейност „РОМБ” ООД (www.romb.bio)

Подобни продукти

body, h1, h2, { font-size: 41px; } body, h2, { font-size: 40px; }