EPIN-EXTRA

От 1960 г. се предполага, че в растенията съществуват вещества с липиден характер, които влияят на действието на другите фитохормони. През 1979 г. от полен на рапица (Brassica napus) се изолира вещество от група естествените стероиди - брасинолид.

Ние предлагаме високо концентрирано биологически активно вещество от групата на брасинолиди - 24-епибрасинолид (EPIN-EXTRA), произведено от суровини с естествен произход по най-ефективна технологията днес.

През многогодишните изследвания на EPIN-EXTRA установават, че 24-епибрасинолид:

 • действа като синергист или антагонист на другите фитохормони (ауксини, гиберилини). За разлика от тях обаче, физиологичните му ефекти се проявават при значително по-ниски концентрации;
 • оказва влиние върху предвижването на водата през биологичните мембрани, като повишава активността на водните канали в тъканите;
 • регулира процесите в растения, изпитали топлинен или студовия стрес, като повишават тяхната толерантност

При изследвания с доматени растения, подложени на низкотемпературен стрес и третирани с 24-епибрасинолид, се отчита повишаване на фотосинтетична активност. Положителен ефект на препарата е отчетен и о отношение на броя на плодовете, който се увеличава независимо от изпитания низкотемпературен стрес.

Потекторното действие на препарата е ефективно и при високотемпературния (над 34 град.) стрес.

 • ускорява клетъчно деление като в рамки на 24-36 часа броят на новообазуваните клетки се увеличава с 50%;
 • ускорява покълването на семената;

третирането на ориз, царевицата, краставици подобрява кълняемостта на семената и растежа на растения след директна сеитба в услови на ниска температура;

 • забавя опадването на листата и плодовете (при Цитрусовите);
 • приложено листно увеличава добива при

пшеницата от 570  до 630 кг/дка,

ориза от 460 до 630 кг/дка,

царевицата, захарно цвекло, рапицата, горчицата, соята,

картофите с 400 кг/дка;

 • повишава нивото на протеините, антиоксидантите в растенията и хранителна стойност на получаваната продукция

при фъстъци 24-епибрасинолид увеличава съдържанието на мазнините от 40 до 60%;

при захарното цвекло повишава съдържанието на захар;

при плодове подобрява вкусовите им качества;

 • намалява абсорбцията и натрупването на тежки метали:

- на кадмия в рапицата;

- на медта в индийската горчица;

- на олово в корените на захарно цвеклото намалява с 50%;

- 24-епибрасинолидът, приложен при алуминиев стрес, стимулира растежа на соята, намалява съдържанието на металните иони в тъканите.

Положително влияние е проучено и при други земеделски култури (ечемик, домати, репички).

 • подобрява активността на антиоксидантните ензими;
 • подобрява фиксацията на азота чрез активизиране на ензимите и повишаване съдържанието на пигменти.
 • намалява вредите, приченени от пестициди:

намалява шетите от обработка ориз със симазин и др.;

премахва фитотоксичните ефекти върху краставици, предизвикани от девет различни препарата с инсектицидно, фунгицидно и хербицидно действие, като стимулира фотосинтезата и устична проводимост, а междуклетъчна концентрация на въглероден диоксид се увеличава.

 • ключовия регулятор на имунитетът на растенията - 24-епибрасинолид приложен в ниски концентрации повишава устойчивостта на вирусни и гъбични патогени:

при тютюна (Tobacco mosaic virus, Pseudomonas syringae pv. tabaci, Phytophthora nicotianae var. parsitica),

ориза (Magnaporthe gisea, Xanthomonas oryzae pv. oryzae),

ечемика - прилагането на EPIN-EXTRA (24-епибрасинолид) показва в сравнение с фунгицид Триадимефон 250 г/кг (триазоли) по-висок капацитет като защитен фактор срещу гъбични заболявания;

при краставиците, доматите, картофи и др. култури.

При всички изброени положителни влияния върху растенията EPIN-EXTRA (24-епибрасинолид) ОСИГУРЯВА 100% БЕЗОПАСНОСТ ЗА ХОРАТА, ЖИВОТНИТЕ, НАСЕКОМИТЕ И ЗАПАЗВА ОКОЛНАТА СРЕДА.

body, h1, h2, { font-size: 41px; } body, h2, { font-size: 40px; }