Грозде

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana; font-size: medium;"><span style="font-family: Verdana; font-size: medium;">Circon и Citovit при създаване на маточните лозови насаждения</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana; font-size: medium;"><span style="font-family: Verdana; font-size: medium;">Борбата с вирусни заболявания на културите е един от най-актуалните проблеми на растениевъдството в световен мащаб. Въпреки постоянното увеличаване на броя на използваните пестициди, годишните производствени загуби, дължащи се на действието на биологичните стресори (вируси, бактерии, гъби), достигат 30-40%. Този проблем е остър и за лозарството. </span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana; font-size: medium;"><span style="font-family: Verdana; font-size: medium;">В работата на ростовски университет по лозарството представен е обобщен дългогодишен опит в създаването на маточните лозови насаждения, показана е ефективността на различните видове хранене на растенията и видове торове, проучено е влиянието на биорегулятори с атистресово и имуностимулиращо действие върху растенията.</span></span></p>

body, h1, h2, { font-size: 41px; } body, h2, { font-size: 40px; }