Epin-Extra

 • Марка: NEST M
32,50 лв.

Патентованият оригинален растителен биостимулант EPIN-EXTRA (0,025 г/л д.в. 24-епибрасинолид)

 • Активира растежа и развитието на растенията, покълването на спящите пъпки, подобрява усвояването на хранителни и биологично активни вещества.
 • Повишава кълняемостта на семената (грудки, луковици).
 • Засилва процеса на фотосинтеза, растежа на листната маса.
 • Осигурява развитие на силна коренова система за по-кратко време.
 • Предпазва растенията от ниски температури, висока влажност на почвата и въздуха.
 • Повишава устойчивостта на растенията към бактериални и гъбични заболявания.
 • Повишава ефективността на действието на препаратите за растителна защита върху вредните организми поради по-активното им навлизане в растенията.
 • Има антистресово действие: помага за намаляване на риска от увреждане на растенията от различни неблагоприятни фактори на околната среда.

Брасинолид – биологично активното вещество, произвеждано от самото растение, представлява „регулатор на регулатора“, тъй като оказва въздействие върху растенията:

 • регулира самообразуването на хормоните: ауксини, гиберелини, абсцизова киселина, етилен, а също така засилва синтеза на ключови ферменти на нуклеиновия обмен на растения – ДНК-полимераза, рибонуклеаза, аденозинтрифосфатаза;
 • активира ферменти на антиоксидантната система на растенията – супероксид дисмутаза (СОД), каталаза (КАТ) и др., които участват в регулирането на обмяната на веществата и осигуряват бърза адаптивност към променящите се условия на външната среда;
 • регулира притока на йони в растителните клетки, което се отразява в намаляване натрупването на тежки метали и радионуклиди при отглеждане на селскостопанските култури.

За първи път беше получено в 1979 г. от прашец на рапица (Brassica napus). Ние предлагаме високо концентрирано биологически активно вещество, произведено от суровини с естествен произход по най-ефективна технологията днес.

ОСИГУРЯВА 100% БЕЗОПАСНОСТ ЗА ХОРАТА, ЖИВОТНИТЕ, НАСЕКОМИТЕ И ЗАПАЗВА ОКОЛНАТА СРЕДА. Оценка за остатъчни количества в продукта не се изисква.

Начин на прилагането:

 • третиране на семена (луковици, грудки) преди сеитба;
 • листно с възможността да се използва съвместно с торове и пестициди, като същевременно съкращава броя на обработките и намалява от 30 до 50% обема на използваните пестициди, а също така и техният токсичен ефект;
 • почвено.

Подобни продукти

body, h1, h2, { font-size: 41px; } body, h2, { font-size: 40px; }