Epin-Extra 50 ml

 • Кат. номер: 358
25,00 лв.

Патентованият оригинален препарат EPIN-EXTRA (0,025 г/л д.в. 24-епибрасинолид) представлява „регулатор на регулатора“, тъй като оказва въздействие върху растенията:

 • регулира самообразуването на хормоните: ауксини, гиберелини, абсцизова киселина, етилен, а също така засилва синтеза на ключови ферменти на нуклеиновия обмен на растения – ДНК-полимераза, рибонуклеаза, аденозинтрифосфатаза;
 • активира ферменти на антиоксидантната система на растенията – супероксид дисмутаза (СОД), каталаза (КАТ) и др., които участват в регулирането на обмяната на веществата и осигуряват бърза адаптивност към променящите се условия на външната среда;
 • регулира притока на йони в растителните клетки, което се отразява в намаляване натрупването на тежки метали и радионуклиди при отглеждане на селскостопанските култури.

Брасинолид – биологично активното вещество, произвеждано от самото растение. За първи път беше получено в 1979 г. от прашец на рапица (Brassica napus). Ние предлагаме високо концентрирано биологически активно вещество, произведено от суровини с естествен произход по най-ефективна технологията днес. Това ни дава възможност да използваме препарат „ЕПИН-Екстра“ (24-епибрасинолид) в значително ниски концентрации за да имаме резултат:

 • ускорено преминаване на фенофази от растенията,
 • повишена кълняемостта на семената,
 • намалено количеството на опадалите завръзи и плодове;
 • активизиране собствената имунна система на растенията, като резултат е повишена устойчивост на растенията към студ, преовлажняване, засоляване на почвите фитопатогени и вредители;
 • намалено съдържание на нитрати, тежки метали, радионуклиди, пестициди;
 • по-високи добиви с отлични биологически и търговски качества от различните култури.

ОСИГУРЯВА 100% БЕЗОПАСНОСТ ЗА ХОРАТА, ЖИВОТНИТЕ, НАСЕКОМИТЕ И ЗАПАЗВА ОКОЛНАТА СРЕДА. Оценка за остатъчни количества в продукта не се изисква.

Препоръчва се прилагането на препарата при по-ниски температури и вероятност за слани.

Начин на прилагането:

 • третиране на семена преди сеитба;
 • листно с възможността да се използва съвместно с торове и пестициди, като същевременно съкращава броя на обработките и намалява от 30 до 50% обема на използваните пестициди, а също така и техният токсичен ефект;
 • система за капково напояване.

Подобни продукти

body, h1, h2, { font-size: 41px; } body, h2, { font-size: 40px; }